1. Ông: Bùi Văn Vót - Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng

2. Ông: Quách Bảo - Phó bí thư thường trực xã Quyết Thắng

3. Ông:Quách Văn Vinh - Phó bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng

4. Ông: Bùi Xuân Tiến - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

5. Ông : Bùi Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

6. Ông : Bùi Văn Âu - Phó chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

7. Ông : Bùi Văn Thiện - Trưởng công an xã Quyết Thắng

8. Ông: Bùi Văn Cận - Chỉ huy trưởng Quân sự xã Quyết Thắng

9. Ông: Bùi Văn Khoản - Công chức VP UBND xã Quyết Thắng

10. Ông: Bùi Văn Dim - Công chức LĐ TB - XH xã Quyết Thắng

11. Bà : Bùi Thị Xiểm - Chủ tịch hội Phụ nữ xã

12. Ông: Bùi Văn Sơn - Bí thư đoàn xã 

13. Ông: Bùi Văn Thời - Chủ tịch UBMT TQ xã

14. Ông Bùi Văn Năng - Chủ tịch hội CCB xã

16. Ông: Bùi Văn Huy - Kế toán ngân sách xã

17. Bà : Bùi Thị Vịnh - Công chức VP Đảng ủy

18. Ông : Bùi Đức Trường - Công chức Địa chính- xây dựng

19. Ông: Bùi Văn Tâm - Công chức VH- XH

20. Ông: Bùi Văn Dúng - Công chức Địa chính-môi trường

21. Ông: Bùi Văn Luật - Công chức VHXH

22. Bà : Bùi Thị Dung - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

23. Ông : Bùi Văn Vui - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction