Tổng hợp tin

1. Ông: Bùi Văn Vót - Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng

2. Ông: Quách Bảo - Phó bí thư thường trực xã Quyết Thắng

3. Ông:Quách Văn Vinh - Phó bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng

4. Ông: Bùi Xuân Tiến - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

5. Ông : Bùi Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

6. Ông : Bùi Văn Âu - Phó chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

7. Ông : Bùi Văn Thiện - Trưởng công an xã Quyết Thắng

8. Ông: Bùi Văn Cận - Chỉ huy trưởng Quân sự xã Quyết Thắng

9. Ông: Bùi Văn Hoài - Công chức VP UBND xã Quyết Thắng

10. Ông: Bùi Văn Dim - Công chức VP Thống kê xã Quyết Thắng

11. Bà : Bùi Thị Xiểm - Chủ tịch hội Phụ nữ xã

12. Ông: Bùi Liêm Thanh - Bí thư đoàn xã 

13. Ông: Bùi Văn Thời - Chủ tịch UBMT TQ xã

14. Ông Bùi Văn Năng - Chủ tịch hội CCB xã

15. Ông: Bùi Thị Hằng - Kế toán ngân sách xã

16. Bà : Bùi Thị Vịnh - Công chức VP Đảng ủy

17. Ông : Bùi Thị Miên - Công chức Địa chính- xây dựng

18. Ông: Bùi Văn Dúng - Công chức Địa chính-môi trường

19. Ông: Bùi Văn Luật - Công chức VHXH

20. Ông : Bùi Văn Vui - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

21. Ông: Bùi Văn Sơn - Chủ tịch Hội Nông Dân xã

22. Ông: Quách Công Cường - Công chức địa chính môi trường

23. Ông: Quách Văn Vị - Phó chủ tịch UBMTTQ VN xã - Kiêm văn hóa xã

24. Ông: Bùi Văn Tin - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User