Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết thúc thành công tốt đẹp

03/10/2020 11:07
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, chiều 03/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành đúng nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện quan trọng của Đại hội như: Báo cáo tổng hợp ý kiến, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ, đánh giá khách quan, toàn diện 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn tới gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh để đề ra mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các văn kiện trình Đại hội

Đại hội đã khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mà chủ đề của Đại hội đã đặt ra và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Đại hội nhất trí cao với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cùng với 4 đột phá chiến lược gồm: Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động; Phát triển kết cấu hạ tầng và 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII gồm: 52 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Hòa Bình tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình, từ một địa phương còn nhiều khó khăn, vươn lên trở thành tỉnh có nền kinh tế đạt mức trung bình của cả nước. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 được dự báo có những thời cơ, thuận lợi mới song cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường khối đại đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.

Thùy An (CTTĐT)

1. Ông: Bùi Văn Vót - Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng

2. Ông: Quách Bảo - Phó bí thư thường trực xã Quyết Thắng

3. Ông:Quách Văn Vinh - Phó bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng

4. Ông: Bùi Xuân Tiến - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

5. Ông : Bùi Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

6. Ông : Bùi Văn Âu - Phó chủ tịch UBND xã Quyết Thắng

7. Ông : Bùi Văn Thiện - Trưởng công an xã Quyết Thắng

8. Ông: Bùi Văn Cận - Chỉ huy trưởng Quân sự xã Quyết Thắng

9. Ông: Bùi Văn Hoài - Công chức VP UBND xã Quyết Thắng

10. Ông: Bùi Văn Dim - Công chức VP Thống kê xã Quyết Thắng

11. Bà : Bùi Thị Xiểm - Chủ tịch hội Phụ nữ xã

12. Ông: Bùi Liêm Thanh - Bí thư đoàn xã 

13. Ông: Bùi Văn Thời - Chủ tịch UBMT TQ xã

14. Ông Bùi Văn Năng - Chủ tịch hội CCB xã

15. Ông: Bùi Thị Hằng - Kế toán ngân sách xã

16. Bà : Bùi Thị Vịnh - Công chức VP Đảng ủy

17. Ông : Bùi Thị Miên - Công chức Địa chính- xây dựng

18. Ông: Bùi Văn Dúng - Công chức Địa chính-môi trường

19. Ông: Bùi Văn Luật - Công chức VHXH

20. Ông : Bùi Văn Vui - Công chức Tư pháp - Hộ tịch

21. Ông: Bùi Văn Sơn - Chủ tịch Hội Nông Dân xã

22. Ông: Quách Công Cường - Công chức địa chính môi trường

23. Ông: Quách Văn Vị - Phó chủ tịch UBMTTQ VN xã - Kiêm văn hóa xã

24. Ông: Bùi Văn Tin - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tôn giáo Chính phủ

2

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Tôn giáo Chính phủ

3

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Tôn giáo Chính phủ

4

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tôn giáo Chính phủ

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Tôn giáo Chính phủ

6

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Tôn giáo Chính phủ

7

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Tôn giáo Chính phủ

8

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Tôn giáo Chính phủ

9

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Tôn giáo Chính phủ

10

giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

11

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

12

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

13

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

14

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

15

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

16

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

Bồi thường nhà nước

17

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc

18

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc

19

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

Đất đai

20

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

21

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

Nông nghiệp

22

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

23

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

24

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện

25

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Phòng, chống tham nhũng

26

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Phòng, chống tham nhũng

27

thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

28

thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

29

thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

Phòng, chống tham nhũng

30

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

Xử lý đơn thư

31

thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

Tiếp công dân

32

thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

Giải quyết tố cáo

33

thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Giải quyết khiếu nại

34

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Thủy lợi

35

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Thủy lợi

36

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Thủy lợi

37

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Lễ hội

38

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Văn hóa cơ sở

39

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Văn hóa cơ sở

40

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Phổ biến giáo dục pháp luật

41

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Phổ biến giáo dục pháp luật

42

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Phổ biến giáo dục pháp luật

43

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Phổ biến giáo dục pháp luật

44

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực

45

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Chứng thực

46

Thủ tục chứng thực di chúc

Chứng thực

47

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Chứng thực

48

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

49

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

50

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

51

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Chứng thực

52

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

53

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

54

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

55

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Thi đua, khen thưởng Trung ương

56

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Thi đua, khen thưởng Trung ương

57

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Thi đua, khen thưởng Trung ương

58

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thi đua, khen thưởng Trung ương

59

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Thi đua, khen thưởng Trung ương

60

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Tôn giáo Chính phủ

61

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

62

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Bảo trợ xã hội

63

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Môi trường

64

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

65

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

66

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Hộ tịch

67

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Hộ tịch

68

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Hộ tịch

69

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

70

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

71

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

72

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

73

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Hộ tịch

74

Thủ tục đăng ký giám hộ

Hộ tịch

75

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Hộ tịch

76

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Hộ tịch

77

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch

78

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Hộ tịch