Tin nổi bật

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết thúc thành công tốt đẹp

03/10/2020 11:07
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, chiều 03/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành đúng nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện quan trọng của Đại hội như: Báo cáo tổng hợp ý kiến, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ, đánh giá khách quan, toàn diện 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn tới gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh để đề ra mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các văn kiện trình Đại hội

Đại hội đã khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mà chủ đề của Đại hội đã đặt ra và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Đại hội nhất trí cao với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cùng với 4 đột phá chiến lược gồm: Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động; Phát triển kết cấu hạ tầng và 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII gồm: 52 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Hòa Bình tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình, từ một địa phương còn nhiều khó khăn, vươn lên trở thành tỉnh có nền kinh tế đạt mức trung bình của cả nước. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 được dự báo có những thời cơ, thuận lợi mới song cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường khối đại đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.

Thùy An (CTTĐT)
Quay lạiQuay lại InIn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT