Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

01/10/2020 09:33
Sáng 01/10, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, Huyện ủy, Thành ủy và đại biểu dự đại hội.
Đoàn lãnh Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã báo cáo những thành tích nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với tinh thần đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu  của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả QLNN chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vẵng chắc, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ được nâng cao, tạo thời cơ và vận hội mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. 
Ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nguyện phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích đã đạt, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,  nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng với  cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội./.

                                                                  

Thùy An (CTTĐT)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết thúc thành công tốt đẹp

03/10/2020 11:07
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, chiều 03/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành đúng nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện quan trọng của Đại hội như: Báo cáo tổng hợp ý kiến, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đặc biệt, các đại biểu đã dành nhiều thời gian góp ý vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ, đánh giá khách quan, toàn diện 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn tới gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh để đề ra mục tiêu, phương hướng cùng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các văn kiện trình Đại hội

Đại hội đã khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu mà chủ đề của Đại hội đã đặt ra và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Đại hội nhất trí cao với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cùng với 4 đột phá chiến lược gồm: Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy định của pháp luật; Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động; Phát triển kết cấu hạ tầng và 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII gồm: 52 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Hòa Bình tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, tân Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình, từ một địa phương còn nhiều khó khăn, vươn lên trở thành tỉnh có nền kinh tế đạt mức trung bình của cả nước. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 được dự báo có những thời cơ, thuận lợi mới song cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tăng cường khối đại đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.

Thùy An (CTTĐT)

Khai trương trưng bày chuyên đề những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ

30/09/2020 09:18
Sáng 30/9, tại Bảo tàng tỉnh, Sở VH, TT&DL tổ chức Lễ khai trương trưng bày chuyên đề “Những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và trên 50 đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thành phố Hòa Bình.
Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cắt băng khai trương

Trưng bày chuyên đề “Những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ” nhằm tôn vinh chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi. Trưng bày có khoảng 400 ảnh tư liệu, hiện vật, kỷ vật, sách, báo, ảnh nghệ thuật về thành tựu 90 năm qua của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nhất là những thành tựu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại…

Thông qua trưng bày chuyên đề “Những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ” khách thăm quan có dịp tiếp cận trực tiếp với các tư liệu hình ảnh có giá trị, chứa đựng nhiều thông tin, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh qua 90 năm xây dựng và phát triển. Khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đọa của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; làm nổi bật những thành tựu đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hòa và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Các đại biểu thăm quan khu trưng bày chuyên đề “Những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ”

                                                                         

    Lê Huệ (CTTĐT)

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoan thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019)), chiều ngày 26/3/2019 Đoàn Thanh niên xã Vũ Lâm phối hợp với trường TH&THCS Vũ Lâm tổ chức ra quân tình nguyện Tháng Thanh niên.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction