Văn hóa - xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục Phổ thông theo yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW.

 

a3
Học sinh trường TH-THCS Mỹ Thành tham gia sinh hoạt ngoại khóa
Phòng Giáo dục - Đào tạo đã cụ thể hoá các nhiệm vụ vào kế hoạch phát triển giáo dục các năm học. Toàn huyện có 100% nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để thực hiện có hiệu quả  Chương trình giáo dục Phổ thông.

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh được triển khai hiệu quả. Hàng năm, 100 trường học thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống lồng ghép trong các môn lịch sử, giáo dục công dân, giờ sinh hoạt thứ 2 và thứ 7, trong hoạt động ngoại khoá; 100% trường học thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh trong các giờ thể dục, giờ học giáo dục quốc phòng và các hoạt động ngoại khoá; 100% học sinh lớp 9 được giáo dục, tư vấn hướng nghiệp và phân luồng sau Trung học Cơ sở để chuẩn bị bước vào Trung học Phổ thông, hoặc có hiểu biết để lựa chọn học nghề cho bản thân.

 

Việc thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, tin học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được triển khai đạt kết quả tốt. Từ năm 2014 đến nay, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tiếp tục chỉ đạo tổ chức dạy tự chọn môn tiếng Anh cho học sinh các trường Tiểu học (lớp 3, lớp 4, lớp 5) với thời lượng 2-4 tiết/tuần; triển khai dạy tiếng Anh thí điểm chương trình mới cho học sinh các trường THCS, tiêu biểu như Trường THCS Võ Thị Sáu, Trường THCS Nhân Nghĩa; dạy thí điểm theo chương trình VNEN tại Trường THCS Liên Vũ, Trường THCS Yên Phú, Trường Tiểu học và THCS Vũ Lâm. Các trường đã cử trên 105 lượt giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh theo Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 - trong đó có 15 lượt giáo viên được được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài. Hiện nay, các đơn vị chức năng của huyện đang triển khai trang bị các phòng tin học để các trường đạt Chuẩn Quốc gia từng bước dạy tự chọn môn tin học cho học sinh.

 

Đến nay, toàn huyện có 29/29 xã, thị trấn củng cố vững chắc kết quả đạt Chuẩn Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, cụ thể: Chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, Chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, Chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học Cơ sở mức độ 2 và Chuẩn Xoá mù chữ mức độ 2. Số người độ tuổi từ 15 - 60 tuổi biết chữ mức độ 1 trở lên đạt 99%. Số người độ tuổi 15-35 biết chữ mức độ 1 trở lên đạt 100%.

 

Việc đổi mới, chuẩn hoá giáo dục Mầm non được triển khai thực hiện hiệu quả. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục Mầm non sửa đổi bổ sung, trong đó: Đã nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em trong các nhà trường; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ và công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học; tăng tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; triển khai các biện pháp làm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi; dạy tiếng Việt cho trẻ vùng đông dân tộc thiểu số; quan tâm, chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật; duy trì đánh giá trẻ 5 tuổi bằng Bộ chuẩn Phát triển trẻ em 5 tuổi lớp Mẫu giáo.

 

Việc thực hiện phương pháp dạy học theo hướng hiện đại và mô hình trường học mới (VNEN) được triển khai thực hiện, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, đổi mới kiểm tra và đánh giá học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng công tác giáo dục phát triển năng khiếu cho học sinh.

 

Giáo dục nghề nghiệp ở địa phương được đổi mới, vừa định hướng, tư vấn nghề nghiệp, thị trường lao động để học viên nắm bắt, vừa tổ chức đào tạo, dạy nghề phù hợp, thiết thực, gắn với nhu cầu lao động của địa phương và doanh nghiệp.

 

Bên cạnh đó, 100% các trường học trên địa bàn huyện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động dạy học. Toàn ngành Giáo dục huyện có trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ tin học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại vị trí, việc làm đang đảm nhiệm./.

Theo: Tinhuyhoabinh.vn

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User